Sperm Donasyonu

Home / Sperm Donasyonu

Sperm Donasyonu

Sperm donasyonu, başka bir erkeğin spermlerinin yumurta dölleme işleminde kullanılmasıdır. Spermi olmayan, spermi kullanılmaya elverişli olmayan ya da hastalıklar nedeniyle spermin kullanımının sakıncalı olduğu hallerde başka birinin spermi kullanılabilmektedir. Sperm donasyonu ayrıca bekar kadınlarda da kullanılan bir yöntemdir.

Sperm Donasyonu hangi hastalara önerilmektedir?

  • Azospermi (Spermin olmaması)-micTESE ya da TESE’de sperm elde edilememesi
  • Spermin kalitesi nedeniyle tüp bebek tedavisinde kötü sonuçlar alınmış olunması
  • Erkeğin embryolarda çalışılamayacak bir genetik hastalığın taşıyıcısı olması
  • Erkeğin semenden temizlenemeyen bir viral hastalığa sahip olması
  • Spermde ciddi kromozomal anormalliğin saptanması
  • Erkeğin Rh+ olması ve bu nedenle kadının önceki gebeliğinde izoimmünizasyon saptanmış olması
  • Kadının bekar olması

Sperm Donasyonu için bireyler nasıl seçilmektedir ?

Sperm vericileri sperm bankasından seçilmektedir. Her vericinin hastalık taramasına ait sertifikası bulunmaktadır. Avrupa sperm bankasından alıcının fiziksel özelliklerine ve kan gruplarına uygun olarak seçilmektedir.

Hazırlıklar nasıl yapılmaktadır ?

Spermin kullanımı için kadının ön hazırlığı şarttır. Bunun için kadına bazı tetkikleri takiben yumurtalarını geliştirici hormon ilaçları verilir. Buna ovülasyon indüksiyonu denir.

Sperm Donasyonunun başarısı nasıldır?

Sperm donasyonunun başarısını esas etkileyen faktör kadının yaşı, yumurta sayısı ve yumurta kalitesidir. Sperm kalitesi iyi olduğundan dolayı alıcı kadının özellikleri gebeliğin oluşmasında etkilidir.

Sperm vericisi kromozom analizi (Karyotip), talasemi, kistik fibroz, bulaşıcı hastalıklar (Hepatit B, Hepatit C, HIV, Sfiliz, CMV) yönünden ayrıntılı bir araştırmaya tabi tutulur. Sperm vericisinin mesleği, çocukluk fotoğrafı ve el yazısı da mevcut bilgiler arasında yer almaktadır.

tr_TRTurkish